صبا ماشین
تایتان -::- لودرهای چرخ لاستیکی


مشخصات فنی انواع لودرهای چرخ لاستیکی تایتان
لودرهای چرخ لاستیکی تایتان در 9 مدل و 6 ظرفیت ساخته می شود
L470C L420C L420B L380C L380B L380A L320A L200A L150A مشخصات فنی
انواع موتور
CUMMINS M11-C290 CUMMINS 6CTAA8.3-C240 CAT 3306B (C6121) CAT 3306B (C6121) CAT 3306B (C6121) CAT 3306B (C6121) CUMMINS 6BTA 5.9-C169 CUMMINS 6BT 5.9 PERKINS 1004-4L01 موتور
305 240 235 212 212 212 170 117 78 قدرت موتور
(اسب بخار)
23500 18600 18600 16400 16300 16300 13200 10200 6550 وزن کاری (کیلوگرم)
4/2 3/5 3/5 3 3 3 2/3 1/7 1 ظرفیت باکت استاندارد (متر مکعب)
220 186 186 160 160 160 134 96 57 حداکثر نیروی رانش (کیلو نیوتن)
7500 6000 6000 5000 5000 5000 4000 3000 1800 ظرفیت بالابری (کیلوگرم)
37-25/9 36-23/1 36-23/1 39-35/6 35-25/6 34/6-38/2 36-15 35-36 23/86-24 حداکثر سرعت حرکت به عقب- جلو
(کیلومتر در ساعت)
27/3 30 30 30 30 30 30 30 25 حداکثر شیب بالاروی (درجه)
6112 5925 5925 5475 5579 5579 5450 4950 4675 حداقل شعاع گردش (میلی متر)
26.5R25 23.5R25 23.5R25 23.5R25 23.5R25 23.5R25 20.5R25 17.5R25 16.70R24 سایز تایر استاندارد

• تورگ کانورتور تمام مدل ها از نوع Single Stage, Single Phase and Three Elements بوده و مدل L320A از نوع Double Stage, Single Phase and Four Elements می باشد.

- لودرهای چرخ لاستیکی