صبا ماشین
بل :: دامپ تراک های کمر شکن

مشخصات فنی
|

مشخصات فنی انواع دامپ تراکهای کمر شکن BELL
B50D B40D B35D B30D B25D B18D/B20D
50 40 35 30 25 18/20
Ton کلاس ظرفیتی
Mercedes Benz OM501LA Mercedes Benz OM501LA Mercedes Benz OM501LA Mercedes Benz OM906LA Mercedes Benz OM906LA Mercedes Benz OM906LA
مدل موتور
510 422 389 275 275 228
HP قدرت
ALLISON HF4500 ALLISON HF4500 ALLISON HF4500 ZF 6HP 592C ZF 6HP 592C ZF 6HP 592C
مدل ترانسمیشن
875/65E29 29.5 R25 26.5 R25 23.5 R25 23.5 R25 20.5 R25
سایز تایر
48.2 52 54 53 53 65
km/h حداکثر سرعت
28.2 22.5 20 16.5 13.8 11
m3 حجم باکت
36153 28850 26725 18000 17500 15037
kg وزن خالی
45400 37000 32500 27300 23200 18000
kg ظرفیت
81553 65850 59225 45300 40700 33042
kg وزن کل
- دامپ تراک های کمر شکن