صبا ماشین
سندویک :: چکش های تخریب هیدرولیک :: سری نیمه سنگین

|
سری نیمه سنگین
|
|
|
|

سری چکش های نیمه سنگین رمر RAMMER از یک تن تا کلاس دو تن

E 63 E 64 E 65 E 66 E 68

مدل های CITY مجهز به صدا خفه کن برای کار در شهر و تونل


E 63 CITY E 64 CITY E 65 CITY E 66 CITY E 68 CITY

مشخصات فنی سری E
E 68 E 66N E 65 E 64 E 63 E Series
4000 3200 2600 2300 2100 انرژی تخریب در هر ضربه (ژول)
330-580 360- 650 450- 800 400- 700 450- 800 تعداد ضربه در دقیقه
120-200 100- 170 120- 170 70- 130 80- 130 دبی روغن (لیتر در دقیقه)
190 190 190 185 185 حداقل فشار هیدرولیک (بار)
21-32 18- 26 18- 26 12- 20 12- 200 وزن وسیله حمل کننده (تن)
- چکش های تخریب هیدرولیکی