صبا ماشین
سندویک :: چکش های تخریب هیدرولیک :: سری سنگین


سری چکش های سنگین رمر RAMMER از دو تن تا کلاس هشت تن


G88 CITY
G90 CITY
G100

مدل های CITY مجهز به صدا خفه کن برای کار در شهر و تونل


G100 CITY
G110 CITY
G130 CITY

مشخصات فنی سری G
G 130 G 110 G 100 G 90 G 88 G Series
12500 9500 9000 6600 5700 انرژی تخریب در هر ضربه (ژول)
350- 450 300- 700 350- 550 300- 630 300- 480 تعداد ضربه در دقیقه
300- 400 220- 350 220- 350 210- 310 160- 230 دبی روغن (لیتر در دقیقه)
220 210 210 210 210 حداقل فشار هیدرولیک (بار)
60- 100 40- 70 40- 70 35- 55 27- 40 وزن وسیله حمل کننده (تن)
- چکش های تخریب هیدرولیکی